20 BƯỚC CHỐT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. Hạch toán chi phí thuế Môn bài; kết chuyển chi phí môn bài.
 2. Đối chiếu doanh thu, vat đầu ra, vat đầu vào khớp giữa tờ khai thuế và sổ 511, 3331, 133, nếu có chênh lệch phải có file giải trình đi kèm. Nếu TKT làm sai thì làm lại cho đúng sau khi đối chiếu thuế. Bảng kê mua vào bán ra gửi kèm với đối chiếu thuế, tất cả bảng kê mv br làm trên 1 file.
 3. Kiểm trai lại BC26 khớp với nhập PM, bảng kê bán ra.
 4. Số dư TK ngân hàng khớp, tài khoản vay khớp giữa 112, 341 với sao kê NH.
 5. Khấu hao phân bổ tính đúng khung, hạch toán khớp PM và bảng tính. Nếu có bán thanh lý, phải thôi khấu hao từ khi bán, phải htoan giảm NG TSCĐ, giảm khấu hao lũy kế.
 6. Tài khoản kho khớp với TH NXT theo từng tài khoản riêng (kho 152, 155, 156). Phải tính giá hàng xuất kho, xử lý htk có số dư lẻ.
 7. Kiểm tra hàng tồn kho mặt hàng còn tồn phải hợp lý, không âm cuối kỳ. Phiếu xuất kho không được trước ngày ký hợp đồng và không sau ngày nghiệm thu quyết toán.
 8. Kết chuyển 13311, 13312, 3331 tại thời điểm cuối kỳ, và trong kỳ phù hợp với kỳ báo cáo thuế. Số dư tài khoản 133, 3331 khớp với tờ khai thuế cuối kỳ, nếu có lệch, thì phải có giải trình kèm theo.
 9. Số dư TK 338 khớp với C12.
 10. Bảng lương BHXH, lương thuê ngoài khớp giữa bảng lương và tài khoản 334, 338, 3335.
 11. Xử lý xong công nợ 131, 331, 141, 1388, 3388, kỹ quý. Làm biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm chốt số liệu lên BCTC (31/12). Với công nợ 131 dư có cần kiểm tra đối chiếu xem có phải là khách hàng tạm ứng tiền/đặt cọc tiền hàng chưa xuất hóa đơn không, có phải xuất thiếu hóa đơn cho khách hàng không. Công nợ 331 dư có cần kiểm tra nếu khoản nào dưới 20 triệu có thể làm PC tiền mặt trả hết công nợ. Công nợ trên 20 triệu phải làm UNC ck qua ngân hàng, lưu ý thời hạn thanh toán thực tế với hợp đồng, nếu thanh toán chậm cần có điều khoản gia hạn thanh toán giữa hai bên.Số dư công nợ vay tài khoản 341 khớp với sao kê tài khoản tiền vay. Công ty phát sinh chi phí lãi vay cần phải cho góp đủ vốn điều lệ trên DKKD trước khi phát sinh vay.
 12. Kiểm tra các tiêu chí, điều kiện về vay nợ, quan hệ mua bán phát sinh có thuộc trường hợp giao dịch liên kết không để loại trừ chi phí.
 13. Các TK chi phí phải vào đúng không lệch với nội dung thanh toán. TK từ đầu 5-9 kết chuyển cuối kỳ không có số dư 2 bên.
 14. Kiểm tra số dư tiền mặt, không để âm quỹ tại mọi thời điểm, nếu số dư quỹ tiền mặt nhiều thì xem còn vay nợ cá nhân thì trả nợ vay/giảm phiếu thu vay tiền. Người nhận tiền/chi tiền trên phiếu thu/chi phải là nhân viên có tên trên bảng lương; hoặc tên của Giám đốc. Nếu trên ngân hàng có nghiệp vụ người nộp tiền/rút tiền không có tên trên bảng lương thì cần làm hợp đồng vay tiền/trả nợ tiền vay. Nếu công ty nào có vay tiền ngân hàng, không được để số dư tiền mặt, tiền gửi NH nhiều hơn số tiền vay và kéo dài theo thời gian.
 15. Bảng cân đôi phát sính các tải khoản số dư nợ bằng dư có, ps nợ bằng ps có. TK tài sản dư nợ, TK nguồn vốn dư có ko bị sai nguyên tắc kế toán.
 16. Các công ty làm theo đơn hàng/hợp đồng thì các tài khoản 511, 154, 621, 622, 623, 627, 632, 911 đều phải có mã vụ việc. Các cty XNK phải có mã vụ việc cho toàn bộ chứng từ liên quan đến TK XNK. Các công ty có 154 thì  154 dư cuối kỳ trên sổ chi tiết phải khớp với 154 mã vụ việc. Dở dang kết chuyển sang năm sau phải có chi tiết từng mã vụ việc.
 17. Giá vốn không cao hơn doanh thu cả về phát sinh trên tài khoản cả về chi tiết theo vụ việc. Các công ty thương mại thì giá bán lớn hơn giá vốn. Nếu giá bán nhỏ hơn giá vốn cần có giải trình hợp lý (giá cả biến động theo thị trường, hoặc hàng mất/kém phẩm chất, hàng bị lỗi mốt,…)
 18. Nếu có lãi thì phải xem kết chuyển lỗ các năm trước trong vòng 5 năm chuyển sang năm nay còn không, kết chuyển lỗ bao nhiêu, kết chuyển lỗ xong thì có phát sinh thuế TNDN không?
 19. 1 bộ sổ kế toán hoàn chỉnh gồm:
 • Sổ chi tiết các tài khoản; sổ chi tiết HTK; sổ mã vụ việc;
 • sổ chứng từ tiền mặt; có vay cá nhân thì có hợp đồng kẹp sau phiếu thu
 • Quyển báo cáo tài chính+ tờ khai thuế+ bảng kê mua vào bán ra+ các giấy tờ báo cáo nộp cho thuế mà có dấu nhận của thuế, giấy nộp tiền vào NSNN.
 • Quyển phiếu nhập mua; mua dịch vụ; nhập mua xuất thẳng; phiếu kế toán;
 • sổ ngân hàng (ngân hàng nào đóng riêng ngân hàng đó, có thể gộp nhiều NH đóng 1 quyển nhưng phải sắp xếp theo trình tự thời gian);
 • hợp đồng lao động+ bảng lương +bảng chấm công đóng chung 1 quyển;
 1. In đóng sổ hoàn chỉnh, thì ngoài kết xuất excel các file sổ từ phần mềm; cần lưu giữ file dữ liệu phần mềm kế toán, file làm việc trong năm (bảng lương, hợp đồng lao động, bảng tính phân bổ khấu hao, 242; bảng kê mua vào bán ra; bảng tính giá thành;….) ở các nơi an toàn (ổ ngoài/ google drive,…) đề phòng máy tính bị hư, vẫn lấy được các file. Đây là nguyên tắc thận trọng của kế toán.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Gửi tin nhắn