HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BẢNG LƯƠNG GIẢI TRÌNH CHO CƠ QUAN BHXH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BẢNG LƯƠNG GIẢI TRÌNH CHO CƠ QUAN BHXH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BẢNG LƯƠNG GIẢI TRÌNH CHO CƠ QUAN BHXH.

Cơ quan BHXH đang rà soát các DN có lao động không đóng BHXH dữ liệu từ Tổng cục thuế chuyển sang.

Tài liệu giải trình gồm có:

– Báo cáo mẫu 02- file word

– Báo cáo mâu x02 – excel đi kèm file word.

– Các hồ sơ này DN gửi CPN về cơ quan BHXH quản lý đơn vị mình, ngoài phong bì CPN ghi tên, mã đơn vị bhxh , địa chỉ, sđt của công ty mình; Tên Cơ quan BHXH, địa chỉ BHXH, sdt của cán bộ quản lý BHXH.

Các DN chuẩn bị hợp đồng lao động, bảng lương phụ vụ kiểm tra sau này.

File đính kèm là mẫu 02 word, excel, mẫu hợp đồng lao động, HĐ thử việc, hợp đồng thuê khoán, bảng lương khoán.

https://drive.google.com/file/d/1B5Wf2YkAx7mBSwnQ71iX6RaoJJrHgjGH/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0988.864.779
Chat Facebook
Gọi điện ngay