CÁC KHOẢN CHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC DÙNG TIỀN MẶT ĐỂ THANH TOÁN

CÁC KHOẢN CHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC DÙNG TIỀN MẶT ĐỂ THANH TOÁN

1- Chi mua hàng hóa dịch vụ, có hóa đơn (GTGT hay hóa đơn thông thường) có tổng giá thanh toán dưới 20 triệu đồng/tờ hóa đơn. Nếu 1 ngày có nhiều tờ hóa đơn của cùng 1 nhà cung cấp, tổng trên 20 triệu thì phải CK qua NH.

2- Chi trả tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp (nghỉ mát, đồng phục,..) cho CBCNV.

3- Chi nộp tiền BHXH

4- Chi mua hàng hóa , dịch vụ không có hóa đơn(được phép lập bảng kê theo mẫu 01 TNDN) – Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.

5- Chi ủng hộ, tài trợ vào các quỹ, các tổ chức theo đúng quy định của nhà nước

6- Chi trả lãi vay vốn của cá nhân, không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản của NH cùng thời kỳ.

7- Chi thuê tài sản của các cá nhân: thuê văn phòng, thuê xe ô tô, thuê máy móc thiết bị.

Với các khoản chi trên 20 triệu, CBCNV trong công ty thanh toán CK từ tk cá nhân của họ sang TK công ty bán hàng để được trừ khi tính thuế TNDN, DN cần làm:

1- giấy ủy quyền của Công ty cho cá nhân dùng tk nh /thẻ tín dụng để thanh toán – ghi cụ thể thông tin tài khoản trên GUQ.

  1. Bổ sung điều khoản cty ủy quyền cho CBCNV trong cty dùng tài khoản cá nhân thanh toán tiền mua hàng vào trong quy chế tài chính.
  2. Cty làm UNC ck tiền từ Cty Công ty sang tài khoản cá nhân đã nêu trong giấy ủy quyền để thanh toán lại cho cá nhân.

Các công văn tham khảo:

– CV5465/TCT-Kk ngày 25/11/2016- Tổng cục thuế

– CV 3977/TCT DNL 5/9/2017- tổng cục thuế

– CV 5249/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 của Cục thuế HN

– CV3303/CT-TTHT ngày 22/1/2018 của cục thuế HN

Với các khoản chi trước khi thành lập công ty, cá nhân đã thanh toán từ tài khoản cá nhân, Luật DN 68/2014 quy định như sau:

Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

  1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
  2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.
  3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Tiết b Khoản 12, điều 14 thông tư 219/2013/TT-BCT có quy định:

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây: Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Một số CV tham khảo:

– CV 20057 – 17/4/2018 của cục thuế HN về CF 1 công ty chi hộ trước khi thành lập DN

– CV12423 – 29/3/2018 của Cục thuế HN về CF trả hộ, điều kiện ghi nhận CF được trừ trước TL DN

– CV 73172 – 28/11/2016 của cục thuế HN về CF mua sắm trước khi TL doanh nghiệp.

Hi vọng, bài viết này sẽ giúp các bạn chuẩn bị hồ sơ kế toán đúng quy định.

Tập hợp các CV ve CF CN trả hộ Cty va CF truoc thanh lap

Leave a Reply

Gửi tin nhắn