Dịch Vụ Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán – dọn dẹp sổ sách kế toán

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các doanh nghiệp do chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự chuyên trách có trình độ và làm việc ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót ,lộn xộn , không đúng theo quy chuẩn khiến cho việc quản lý , theo dõi trở nên khó khăn, phát sinh những vướng mắc , sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

cach-hoan-thien-so-sach-ke-toan

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán thuế

Thực trạng Hệ thống sổ sách kế toán của Doanh nghiệp.

– Do đặc thù của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa là quy mô nhỏ nên chủ doanh nghiệp thường chủ quan, không chú trọng trong việc tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp mà chỉ tập trung vào việc phát triển sản xuất, kinh doanh.

– Qua thời gian phát triển khối lượng công việc kế toán sẽ lớn dần. Do không được xử lý triệt để ngay từ đầu dẫn đến tình trạng:

 • Tình trạng hóa đơn, chứng từ lộn xộn, thiếu sót, mất mát chứng từ.
 • Các văn bản hành chính, văn bản pháp lý đi kèm thiếu, không đầy đủ, không chặt chẽ thậm chí là sai nhưng không được phát hiện để xử lý.
 • Hệ thống sổ sách kế toán sai, thiếu hoặc các loại sổ sách hoặc có nhưng không đúng theo quy định của cơ quan thuế.
 • Sổ sách, báo cáo được lập vo để đối phó mà không được xử lý theo kết quả kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp nên không thể giải trình hợp lý với cơ quan thuế.

– Nhân sự Kế toán thường xuyên thay đổi, không có quy chuẩn thực hiện công việc. Không có sự kế thừa giữa người trước và người sau.

Mục đích của Dịch vụ Kiểm tra, dọn dẹp, Hoàn thiện sổ sách kế toán.

– Đánh giá được thực trạng, tồn đọng của tình hình Kế toán của Doanh nghiệp.

 • Đánh giá hệ thống chứng từ kế toán.
 • Đánh giá các văn bản hành chính, văn bản pháp lý đi kèm của chứng từ.
 • Đánh giá hệ thống sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính.
 • Đưa ra phương hướng xử lý hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất và tăng lợi ích cho doanh nghiệp ở mức cao nhất.

– Dịch vụ kế toán 247 sẽ giúp Doanh nghiệp trực tiếp tiếp xử lý các tồn đọng của Doanh nghiệp trên tinh thần phù hợp với pháp luật Kế toán và Thuế đồng thời mang lại lợi ích cao nhất cho Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được gì khi kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống Sổ sách Kế toán ?

Đảm bảo thuế GTGT không bị truy thu, loại bớt khi quyết toán.

– Phát hiện và kịp thời xử lý, điều chỉnh các sai sót trên hóa đơn đầu vào, Hóa đơn đầu ra, trên Báo cáo thuế GTGT, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng, quý, năm:

 • Đối với các Hóa đơn đầu vào: Kiểm tra các chỉ tiêu; Không đủ và đúng điều kiện khấu trừ; Khai báo trên tờ khai thuế bị sai; Hóa đơn bị mất; Hóa đơn bỏ trốn hoặc của DN buôn bán hóa đơn…; Hóa đơn không có các văn bản, thủ tục hành chính mang tính chặt chẽ cho chứng từ không bị xuất toán (Cơ quan thuế được quyền loại bỏ giá trị hóa đơn dù là 1 lỗi sai nhỏ).
 • Đối với hóa đơn đầu ra:Viết sai; Hủy không đúng quy định; Bị thất lạc; Không khớp với các hồ sơ nghiệm thu, bàn giao, xuất hàng hóa (Cơ quan thuế được quyền phạt, quy vào tội trốn thuế nếu không thực hiện đúng luật quản lý hóa đơn).
 • Đối với các loại Báo cáo thuế: Số liệu các kỳ báo cáo không khớp; Thiếu báo cáo… (Cơ quan thuế phạt do trốn thuế và sai phạm trong việc khai báo thuế).

Đảm bảo hệ thống SSKT đúng và đủ điều kiện thanh tra quyết toán.

– Thực tế, Hiện nay đa số hệ thống SSKT của các Doanh nghiệp không đầy đủ. Thậm chí không có hệ thống SSKT. Hoặc hệ thống SSKT được lập vo, không tuân theo các nguyên tắc, các quy định của cơ quan nhà nước ban hành. Số liệu trên SSKT không thống nhất với nhau hoặc lệch lạc so với chứng từ, các báo cáo thuế, BCTC, quyết toán thuế đã nộp.

Nguyên nhân: Do Kế toán non kinh nghiện không biết thực hiện; Bộ máy Kế toán của Doanh nghiệp không được quan tâm đúng mức mà chỉ trú trọng giải quyết bài toán tình thế: KHI NÀO CẦN THÌ THUÊKHÔNG TÌM HIỂU KỸ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THUÊ dẫn đến thuê phải kế toán thiếu trách nhiệm, làm vo số liệu mà không căn cứ thực trạng chứng từ, tài liệu và hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DN

Hậu quả: Khi thực hiện quyết toán với cơ quan thuế. Doanh nghiệp bị bóc tách, truy thu thuế dựa trên Doanh thu của Doanh nghiệp mà đáng lẽ nếu Kế toán làm tốt sẽ không phải như vậy.

Biện pháp: Phát hiện kịp thời các sai phạm và thực hiện điều chỉnh kịp thời trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra.

Đảm bảo không bị truy thu, bóc tách thuế TNDN, TNCN và các loại thuế khác

Phát hiện kịp thời sai phạm trong thu nhập tính thuế: Ghi nhận doanh thu ứng với các hợp đồng, chứng từ bán hàng hóa dịch vụ, các thu nhập khác…

Phát hiện các chi phí bán hàng, các chi phí bất hợp lý không nằm trong quy định được trừ của cơ quan thuế, chi phí CCDC, TSCĐ…

Phát hiện sai lệch giá vốn hàng hóa dịch vụ: Sai mã hàng, đơn giá vốn, thiếu chứng từ…

Phát hiện sai phạm chi phí tiền lương: Hồ sơ lương, tỷ lệ an toàn, thuế TNCN…

Cân đối và điều chỉnh lại các loại thu nhập, chi phí đảm bảo theo quy định cho phép của thuế.

Đối tượng khách hàng.

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Doanh nghiệp đã thành lập được tối thiểu 01 năm tài chính.

Chi phí dịch vụ:

–  Tùy theo khối lượng công việc của khách hàng mà Dịch vụ kế toán 247 sẽ có báo giá phù hợp nhất với Doanh nghiệp.

Cam kết của Dịch vụ kế toán 247

 • Cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng. Bồi thường 100% thiệt hại theo quy định của cơ quan thuế nếu làm sai cho khách hàng và do lỗi của chúng tôi.

Quy trình thực hiện Dịch vụ Kiểm tra, dọn dẹp, Hoàn thiện Sổ sách Kế toán

Hình thức thực hiện:

– Dịch vụ kế toán 247 sẽ cử cán bộ đến trực tiếp Doanh nghiệp để nhận toàn bộ tài liệu, chứng từ của khách hàng mang về để xử lý công việc.

– Lập thông báo các sai phạm, rủi ro và họp cùng DN để đưa ra phương án, biện pháp điều chỉnh, sửa sai.

Các công việc thực hiện cụ thể:

Kiểm tra, xử lý tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán theo pháp luật thuế.

 • Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc DN bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai… -> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.
 • Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ… ->Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.
 • Chứng từ kế toán: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.

Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện hệ thống SSKT đảm bảo quyết toán thuế.

 • Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Rà soát, lập lại hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9.
 • Rà soát, lập lại sổ Nhật ký chung.

Kiểm tra thu nhập, giá vốn, chi phí, lãi lỗ và điều chỉnh theo phát sinh hóa đơn, hợp đồng thực tế của DN.

 • Kiểm tra thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm DT, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.
 • Kiểm tra hang hoá, giá vốn: Rà soát lại kho hang hoá phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hang hoá bán hoặc giá thành SX, CT và xử lý lại tránh xuất toán.
 • Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.
 • Cân đối lãi, lỗ của DN theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định.

Thanh kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo nộp cơ quan thuế.

 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra phát hiện từ chứng từ kê khai trên tờ khai thuế, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát kiểm tra Báo cáo tài chính: Kiểm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo so với SSKT và hoàn thiện, điều chỉnh lại chính xác theo quy định. Tư vấn nộp điều chỉnh báo cáo tài chính với cơ quan thuế nếu sai sót quá nhiều.

Giao dịch, giải trình quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN  HÀ NỘI

Hotline: 0988 864 779

Email: thuybtt09@gmail.com

Website: http://dichvuketoan247.com

Địa chỉ: Số 18B, ngõ 217 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a Reply