Chuyên mục: Kinh nghiệm kế toán

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế TNDN

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính Mình thấy một số bạn cảm thấy lo lắng việc lập báo cáo tài chính cuối năm. Mình biên tập lại tài liệu hướng dẫn lập báo cáo …
Kinh nghiệm về quyết toán thuế

Kinh nghiệm về quyết toán thuế

Quyết toán thuế là một kỹ năng cơ bản của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Ở bài viết này, chúng tôi xin tổng hợp lại một số kinh nghiệm khi làm quyết toán …
Gửi tin nhắn