Chính sách thuế năm 2014

Chính sách thuế năm 2014

Chính sách thuế năm 2014: Hướng tới hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Năm 2013 là năm Chính phủ đã điều tiết kinh tế vĩ mô khá mạnh tay thông qua …
Kinh nghiệm về quyết toán thuế

Kinh nghiệm về quyết toán thuế

Quyết toán thuế là một kỹ năng cơ bản của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Ở bài viết này, chúng tôi xin tổng hợp lại một số kinh nghiệm khi làm quyết toán …