Category Archives: Tin chuyên ngành

HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN THỰC TẬP LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

cách làm báo cáo tài chính cuối năm

HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN THỰC TẬP LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 Nhân viên thực tập làm báo cáo tài chính (BCTC) sau khi nhân viên chính thức đã chốt xong số liệu của phần mềm kế toán. Các thông tin, tài liệu cần để làm BCTC gồm có: 1- Bảng cân đối phát […]

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi người mua bị sai sót

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế đã lập và gửi cho người mua mà […]

Hotline: 0988.864.779
Chat Facebook
Gọi điện ngay