HTKK 3.8.1- tải về Tổng Cục Thuế

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.8.1 Download tại đây: HTKK 3.8.1 (NEW) 1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, Thông tư …
Tuyển dụng kế toán thuế lương cao

Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế

Công ty dịch vụ kế toán hà nội tuyển dụng nhân viên kế toán thuế với yêu cầu cụ thể sau: Mức lương: 6.000.000đ – 9.000.000đ Công việc: Làm kế toán thuế Kinh nghiệm: Kinh …

Dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương …