Tuyển kế toán học việc

Tuyển dụng nhân viên học việc kế toán

Tuyển dụng nhân viên học việc kế toán sinh năm 1993 trở về trước. Số lượng tuyển: 3 người. Thời gian học việc 2 tháng Mức lương: 3.200.000VND. Sau thời gian học việc đáp ứng …