Chuyên mục: Dịch vụ kế toán

Dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương …
Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ dọn dẹp kế toán là một hoạt động kiểm tra và sóat xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chừng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế …
Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo quyết định 200

Làm báo cáo tài chính theo thông tư 200

Thời điểm chốt số liệu lập Báo cáo tài chính đang đến gần với những người làm công tác kế toán. Dịch vụ kế toán 247 xin giới thiệu tới các bạn Cách làm báo …