Danh mục: Dịch vụ kế toán

Dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương …
Gửi tin nhắn