Danh mục: Tin chuyên ngành

dịch vụ làm báo cáo tài chính

DN vẫn phải nộp tkt TNCN của Q1

Thêm một CQT khẳng định DN vẫn phải nộp TKT TNCN quý 1 mặc dù không phát sinh thuê lao động, không trả lương. Dịch vụ kế toán 247 gửi tới các bạn câu hỏi …
Gửi tin nhắn