Chuyên mục: Tin chuyên ngành

HTKK 3.8.1- tải về Tổng Cục Thuế

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.8.1 Download tại đây: HTKK 3.8.1 (NEW) 1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, Thông tư …
huong dan lam bao cao tai chinh cuoi nam

CÁC BƯỚC LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

Hướng dẫn Các bước lập báo cáo tài chính cuối năm – BCTC – 2015 quy trình chi tiết từng bước có hướng dẫn cụ thể. QUY TRÌNH CÁC BƯỚC LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH …
Dịch vụ làm báo cáo tài chính - Dịch vụ kế toán

CÁC BƯỚC LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

CÁC BƯỚC LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cuối năm bao giờ cũng là thời điểm bận rộn của những người làm kế toán. Kế toán cần cân đối doanh thu-chi phí, chốt số liệu lên …