Author Archives: Thuy Bui Thi Thanh

CÁC KHOẢN CHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC DÙNG TIỀN MẶT ĐỂ THANH TOÁN

CÁC KHOẢN CHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC DÙNG TIỀN MẶT ĐỂ THANH TOÁN 1- Chi mua hàng hóa dịch vụ, có hóa đơn (GTGT hay hóa đơn thông thường) có tổng giá thanh toán dưới 20 triệu đồng/tờ hóa đơn. Nếu 1 ngày có nhiều tờ hóa đơn của cùng 1 nhà cung cấp, tổng trên […]

PHÂN BIỆT SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HÓA ĐƠN VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

Hai thuật ngữ Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dễ gây nhầm lẫn cho người nộp thuế. Theo đó, Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định phân biệt hai hành vi này như sau: Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ là hành […]

Hotline: 0988.864.779
Chat Facebook
Gọi điện ngay