Author Archives: anhvt

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BẢNG LƯƠNG GIẢI TRÌNH CHO CƠ QUAN BHXH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BẢNG LƯƠNG GIẢI TRÌNH CHO CƠ QUAN BHXH

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BẢNG LƯƠNG GIẢI TRÌNH CHO CƠ QUAN BHXH. Cơ quan BHXH đang rà soát các DN có lao động không đóng BHXH dữ liệu từ Tổng cục thuế chuyển sang. Tài liệu giải trình gồm có: – Báo cáo mẫu 02- file word – Báo cáo mâu x02 – excel đi […]

Các bước làm thủ tục hưởng trợ cấp covid 19 cho NLĐ

Các bước làm thủ tục hưởng trợ cấp covid 19 cho NLĐ

CÁC BƯỚC LÀM THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP COVID 19 CHO NLĐ CÓ FILE MẪU KÈM THEO Bước 1: Báo giảm NLĐ nghỉ không lương 1 tháng theo mẫu 600a ( Phương án: KL; Ghi chú: Nghỉ không lương do Covid 19) nộp qua cổng thông tin điện tử. BHXH sẽ duyệt trong vòng 1 […]

Hotline: 0988.864.779
Chat Facebook
Gọi điện ngay