Tác giả: anhvt

HTKK 3.8.1- tải về Tổng Cục Thuế

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.8.1 Download tại đây: HTKK 3.8.1 (NEW) 1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, Thông tư …