Danh mục: Tuyển dụng kế toán

Tuyển kế toán học việc

Tuyển dụng nhân viên học việc kế toán

Tuyển dụng nhân viên học việc kế toán sinh năm 1993 trở về trước. Số lượng tuyển: 3 người. Thời gian học việc 2 tháng Mức lương: 3.200.000VND. Sau thời gian học việc đáp ứng …
Gửi tin nhắn