Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân uy tín chuyên nghiệp cao tại Hà Nội

Với Dịch vụ quyết toán thuế TNCN, TNDN giúp quý doanh nghiệp giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí cho việc làm thủ tục, phí thuế phải nộp với cơ quan thuế nhà nước chủ quản. Trách nhiệm của chúng tôi làm cho doanh nghiệp từ A-Z..dọn dẹp sổ sách kế toán đến tối ưu chi phí thuế phải nộp, giải trình với cơ quan thuế trực tiếp cho doanh nghiệp.

Quy trình làm dịch vụ quyết toán thuế như sau :

1. Hoàn thiện chứng từ theo quy định của cơ quan thuế

 Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hoá đơn chứng từ kế toán quý doanh nghiệp cung cấp cho chúng tôi. Phân loại chứng từ xuất nhập hợp lý. Cân đối tư vấn mua bán hoá đơn chứng từ để tối ưu mức thuế phải nộp.

2. Lập hệ thống sổ sách đảm bảo điều kiện khi quyết toán thuế

* Lập hệ thống các loại sổ chi tiết, Lập hệ thống sổ cái các tài khoản kế toán hạch toán. Nên sổ Nhật ký chung theo hoá đơn chứng từ. Bảng cân đối số phát sinh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà Nước, Thuế GTGT được khấu trừ….

3. Bước Cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp.

Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của DN.

4. Lập báo cáo theo quy định tiến độ thuế

Lập báo cáo thuế TNCN, GTGT, TNDN, làm báo cáo tài chính.

Leave a Reply

Gửi tin nhắn