Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm cần những gì?

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm uy tín – giá rẻ tại Hà Nội, hoàn thiện sổ sách kế toán, cân đối lãi lỗ, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp.

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TẠI 31/12/2015. Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm cần những gì?

Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm cần những gì từ các công việc kế toán

Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm 31/12/2015, thời điểm chốt số liệu kế toán. Chắc hẳn những ngày này, các bạn kế toán đang rất bận rộn cho công việc cuối năm.

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TẠI 31/12/2015

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TẠI 31/12/2015

Dịch vụ kế toán 247 xin liệt kê một số công việc cần làm tại thời điểm 31/12/2015.

– Chốt số liệu tiền mặt tại quỹ; tiền gửi ngân hàng: Khớp giữa sổ quỹ, sổ chi tiết tài khoản ngân hàng với sao kê ngân hàng;
– Chốt số liệu công nợ phải thu, phải trả, công nợ vay; công nợ nội bộ, công nợ tạm ứng. Lập biên bản đối chiếu công nợ gửi cho các đối tác ký xác nhận.
– Thanh toán các khoản công nợ phải trả trên 20tr đến hạn thanh toán.
– Chốt số liệu công nợ với cơ quan thuế: Xem doanh nghiệp của bạn còn nợ các khoản thuế nào, số tiền bao nhiêu,hạn nộp ngày nào; tiền phạt chậm nộp bao nhiêu;
– Chốt số liệu bảng lương T12, công nợ phải trả CBCNV trong công ty; công nợ với cơ quan bảo hiểm xã hội, cần điều chỉnh tăng giảm của những ai, truy thu, bồi hoàn tiền bảo hiểm còn thiếu hoặc thu thừa cho người lao động.
– Kiểm kê hàng tồn kho; tài sản cố định, công cụ dụng cụ ; kiểm kê tiền mặt tại quỹ. Lưu giữ các biên bản kiểm kê đầy đủ, đúng quy định.
– Kiểm tra hóa đơn đầu vào: Nếu có đối tượng dư Nợ 331, đồng nghĩa với đối tác chưa giao hóa đơn cho doanh nghiệp bạn. Nên bạn cần phải giục đối tác hoàn trả hóa đơn. Trừ khi khoản dư Nợ 331 là khoản tạm ứng/đặt cọc hợp đồng, không yêu cầu xuất hóa đơn.
– Kiểm tra công nợ 131; Nếu có dư có, cần xem lại xem có ghi nhận thiếu doanh thu không trừ trường hợp khách hàng của bạn tạm ứng/đặt cọc tiền hàng.
– Kiểm tra việc tập hợp chi phí trên các tài khoản đầu chi phí, các tài khoản sẽ kết chuyển sang đầu chi phí: xem các bút toán hạch toán có đủ điều kiện ghi nhận là chi phí được trừ không? Nếu không đủ điều kiện thì cần bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ như thế nào.
– Điều kiện để một khoản chi là chi phí được trừ theo quy định hiện hành về thuế TNDN là có 3 điều kiện:

  • Khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp;
  • Khoản chi có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định;
  • Khoản chi có hóa đơn trên 20tr cần phải được thanh toán qua ngân hàng.

– Đối chiếu số liệu giữa bảng phân bổ khấu hao TSCĐ; chi phí trả trước dài hạn cso khớp với sổ chi tiết các tài khoản tương ứng không?
– Kiểm tra việc tính toán, xác định nghĩa vụ thuế TNCN của CBCNV trên bảng lương/ của Cộng tác viên thuê ngoài đã đúng chưa?

Tựu chung lại các công việc cần phải làm tại 31/12 hàng năm vừa mang tính thời điểm, vừa mang tính chất thời kỳ. Thời điểm là các bạn kế toán phải thực hiện tại hoặc trước thời điểm 31/12 rồi, nếu để sau ngày 31/12 thì lại sang chu kỳ kế toán mới. Tính thời kỳ: Vì các công việc kế toán đều cần sự rà soát, đối chiếu lại các công việc đã thực hiện trong suốt chu kỳ kế toán để tránh sai sót, nhầm lẫn. Vì kế toán là phải chính xác, tỉ mỉ, cẩn thận.

Nếu các ban cần thông tin thêm về cách làm báo cáo tài chính cuối năm thì tham khảo các chuỗi bài viết về làm báo cáo tài chính của công ty dịch vụ kế toán 247 cung cấp nhé.
Chúc các bạn kế toán có một kỳ làm BCTC tốt đẹp.
=> Xem thêm hướng dẫn làm báo cáo tài chính cuối năm

Leave a Reply

Gửi tin nhắn