Làm báo cáo tài chính theo thông tư 200

Thời điểm chốt số liệu lập Báo cáo tài chính đang đến gần với những người làm công tác kế toán. Dịch vụ kế toán 247 xin giới thiệu tới các bạn Cách làm báo cáo tài chính năm 2015 theo thông tư 200.

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính theo thông tư 200 của dịch vụ kế toán thuế 247

Bước 1: Chốt số liệu các tài khoản

– Đảm bảo số liệu PS nợ, P có, số dư tại 31/12 giữa sổ chi tiết từng ngân hàng với sao kê ngân hàng khớp nhau;
– Đối chiếu công nợ: phải thu, phải trả, công nợ khác, công nợ nội bộ, tạm ứng;
– Đối chiếu số dư TK 214, 242 với bảng tính phân bổ khấu hao; phân bổ chi phí trả trước dài
hạn;Nguyên giá TSCĐ với số dư TK 211.
– Đối chiếu số dư TK 152,153,155,156 với bảng tổng hợp Nhập – Xuât – Tồn theo từng kho; không mã hàng tồn kho nào bị âm;
– Nhìn tổng thể Bảng cân đối phát sinh tài khoản đảm bảo bên Nợ, bên Có luôn bằng nhau;

Bước 2: Đối chiếu số liệu giữa Tờ khai thuế và sổ sách kế toán

– Đối chiếu doanh thu; VAT đầu ra, VAT đầu vào trên các tờ khai thuế GTGT trong năm khớp với số phát sinh 511, 3331, 133 trên sổ chi tiết TK. Nếu có sai lệch phải tìm nguyên nhân và làm điều chỉnh kịp thời trước khi quyết toán thuế;
– Kiểm tra thông tin Công ty mình trên hoá đơn đầu vào đảm bảo chính xác theo đăng ký kinh doanh;
– Kiểm tra việc nộp tiền thuế vào NSNN, xem doanh nghiệp còn nợ tiền thuế không;

Bước 3: Cân đối lãi, lỗ, xác định nghĩa vụ thuế TNDN

– Kiểm tra việc hạch toán chi phí các TK: 621, 622, 627, 154, 632, 641, 642, 811 đủ điều kiện ghi nhận vào chi phí được trừ; Chi phí nào không đủ điều kiện là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cần tập hợp vào bảng kê để khi làm Tờ khai quyết toán thuế TNDN đưa vào chỉ tiêu B4- Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;
– Lập các bút toán kết chuyển; thực hiện kết chuyển cuối kỳ;
– Xem số liệu lãi lỗ, căn chỉnh lãi lỗ phù hợp;

Bước 4: Lập Báo cáo kết quả kinh doanh

– Mở chữ T tài khoản 911, lấy các số liệu đưa lên Báo cáo kết quả kinh doanh.

Bước 5: Lập Bảng cân đối kế toán

– Mở bảng Cân đối phát sinh tài khoản, nhặt số dư đầu kỳ, cuối kỳ lên bảng cân đối kế toán.
– Kiểm tra Tổng tài sản phải luôn bằng tổng nguồn vốn.

Bước 6: Làm thuyết minh BCTC.

– Thuyết minh BCTC gồm 2 phần: Phần thuyết minh các phương pháp, chế độ kế toán và thuyết minh chi tiết cho các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.
– Luôn đảm bảo thuyết minh chi tiết các số liệu chi tiết cho Bảng cân đối KT và báo cáo kết quả kinh doanh phải khớp nhau.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm báo cáo tài chính theo thông tư 200công ty kế toán thuế 247 cung cấp cho các anh chị làm kế toán tham khảo. Mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ độc giả để công ty ngày càng có nhiều bài hướng dẫn tốt hơn phục vụ đồng nghiệp và các bạn quan tâm.

=> Tham khảo thêm bài viết “Quy trình làm báo cáo tài chính cuối năm

Leave a Reply

Gửi tin nhắn